top of page

Mantenimiento

També som especialistes en el manteniment de tota mena d'estructures, des del manteniment d'urbanitzacions fins al sanejament general, passant pel manteniment de canalitzacions d'aigua potable. També estem donats d'alta al RERA per retirar qualsevol tipus de material que contingui amiant.

bottom of page